Yrittäjien työhyvinvointi- & verkostoitumisiltapäivä

Torstaina 16.6.2022 kokoonnuimme yrittäjien oppimistapahtuman merkeissä Koivulahden Rapukartanossa. Iltapäivän aikana perehdyimme yrittäjien hyvinvointiin, opimme uutta ja verkostoiduimme muiden Ylä-Pirkanmaan kollegoiden kanssa.

Aiheen pariin meitä johdattelivat OMT-fysioterapeutti Veli-Pekka Hyvärinen ja ohjelmapalveluyrittäjä Juha Happonen. He lähestyivät päivän teemoja useasta eri näkökulmasta jakaen omaa asiantuntemustaan, näkemyksiään ja kokemuksiaan. Kuten esimerkiksi: Millä eri tavoin voit parantaa fyysistä ja psyykkistä jaksamistasi? Millaisia vaikutuksia irtautuminen arjesta saa ihmisessä aikaan? Kuulimme myös ajatuksia hyvinvointipalveluiden onnistuneesta tuotteistamisesta ja siitä, kuinka verkostoitua luontevasti, mikä on toimivan yhteistyön merkitys ja millä eri tavoin kaikkea tätä voidaan edistää?

Kahvitauon jälkeen panimme pystyyn tunnin mittaisen ”Törmäystorin”, jonka aikana yrittäjät tutustuivat kollegoihinsa paremmin. Torilla esiteltiin yrityksen palveluita ja tutustuttiin toisten tarjontaan.

Iltapäivän johtavana teemana oli työhyvinvointi, mutta myös kaikkea muutakin verkostoitumista syntyi ilahduttavasti ja yrittäjät saivat toisiltaan uusia ideoita sekä myös vertaistukea yrittäjän arkeen.