Lisää myyntiäsi muutosten keskellä – katso video:Myynti on yrityksen elinehto, jota viime vuodet ovat haastaneet monin eri tavoin. Muutostahti on ollut melkoinen. Yrittäjät ovat kamppailleet muutosten tuomien haasteiden kanssa, mutta myös uusia mahdollisuuksia on avautunut.

Myynnin maailma on jatkuvaa muutosta ja se vaatii mukautumista. Tässä verkkovalmennuksessa pureuduimme myyntiin, keskustelimme ja tarjosimme erilaisia ratkaisupolkuja yrittäjille, jotka haluavat hyödyntää muutosta, uudistua ja kasvattaa myyntiään.

Aamupäivän avasi myynnin ja markkinoinnin asiantuntija Mari Tastula, jonka johdolla pohdimme meneillään olevaa myynnin muutosta. Mikä on muuttunut? Vai onko mikään muuttunut? Luotanko kivijalkakauppaan vai laajentaisinko verkkokauppaan?

Pienen tauon jälkeen Heidi Tanhua avasi meille kuinka yrittäjä pääsee myymään palveluitaan / tuotteitaan kunnille ja muille julkisille yhteisöille. Mistä löydät tiedon hankinnoista, miten toimia ja mitä pitää huomioida?

Tapani Kaskeala ja Sari Neva-aho Pirkanmaan Yrityskummeista kertoivat vapaaehtoisuuteen perustuvasta mentorointi-avusta. Kuinka kummit siirtävät työuralla saatuja arvokkaita kokemuksiaan ja jakavat asiantuntijuuttaan pk-yritysten käyttöön mm. myyntiin liittyvissä pohdinnoissa. Kannattaisiko yksin pohtimisen sijaan pohtia yhdessä?

Myynti on yksi yleisimmin sparratuista teemoista myös Kasvu Openissa. Vivi Pöntiö kertoi maksuttomista Kasvupoluista, joissa yritys pääsee tapaamaan asiantuntijoita, ratkaisemaan kasvuhaasteita ja verkostoitumaan yritysskenen toimijoiden kanssa. Kasvu Openin visio on auttaa jokaista suomalaista kasvuhaluista yritystä tavoittamaan hullunrohkeat unelmansa.

Verkkovalmennus järjestettiin keskiviikkona 23.11.2022.

Esitysmateriaalit

Mari Tastulan esitys

Heidi Tanhuan esitys

Pirkanmaan Yrityskummien esitys

KasvuOpenin esitys