Luova Maalainen

Markkinoinnin palvelut

Tehokas markkinointiviestintä on asiakaslähtöistä ja
suunnitelmallista toimintaa, jonka on uudistuttava jatkuvasti.

Markkinointi on keskeinen osa liiketoimintaa ja tukee kasvua.

Markkinoinnin sparraus ja palvelumuotoilu

Sparraan mielelläni pienten yritysten omaa toiminnan- ja markkinoinnin kehittämistä ja itsenäistä markkinointityöskentelyä.

Tutustu paketteihini

Kuvituspalvelut

Informaatiokuvitukset ja visualisoinnit tuovat tietoa näkyväksi ja ymmärrettäväksi.

Tuon lisäarvoa viestintääsi ja markkinointiisi

• Strategiakuvituksella

• Selityskuvalla tai

• Tapahtumailmeellä

Referenssit

VMT Plastic – markkinoinnin koordinointi

Arotar Oy – verkkosivujen uudistaminen ja brändin kehittäminen

Riikan Joogahetki – verkkosivujen uudistaminen ja brändin kehittäminenverkkokurssisparraus

PoKo ry – Strategiakuvitus

PirkanHelmi – Strategiakuvitus

Kajaanin kaupunki – Selityskuva

Taidepajahanke – Tapahtumailme

Merikanto-opisto – Tapahtumailme

Luova maalainen
Anna Häyrynen
www.luovamaalainen.net