Tietoa hankkeesta

Tämä Yrittäjätori-sivusto palveluineen syntyi yrittäjien toiveesta, jonka toteutti Muutosvoimaa Ylä-Pirkanmaan yrittäjille – hanke. Vaikka hanke on jo päättynyt, jatkaa sivusto elämäänsä: Leader PoKo yllä pitää ja kehittää sivustoa edelleen. Seuraavassa lisätietoa hankkeesta.

Hankkeen tiivis esittely

Muutosvoimaa Ylä-Pirkanmaan yrittäjille -hankkeella lisättiin Juupajoen, Mänttä-Vilppulan, Ruoveden ja Virtain yritysten nopeaa muutoskyvykkyyttä. Toimenpiteisiin kuului mm. seuraavaa:

  • järjestimme yrittäjien tarpeisiin pohjautuvia etävalmennuksia/työpajoja
  • tapasimme ja opimme toisiltamme opintoretkellä ja työhyvinvointi- & oppimistapahtumissa
  • toteutimme yrittäjäkohtaista neuvontaa
  • keräsimme alueemme yrittäjiä kiinnostavan tiedon ja jaoimme sen tämän sivuston kautta
  • loimme kumppanuuksia ja yhteistyötä yrittäjien kesken

Hanke oli lähtöisin yrittäjien tarpeesta ja se räätälöitiin yhteistyössä yrittäjien, yrittäjäyhdistysten, kuntien elinkeinotoimijoiden ja Leader PoKon kanssa. Hankkeen päärahoittaja oli Euroopan sosiaalirahasto ja toteutusaika oli 3.1.2022 – 30.6.2023.

Hankkeesta laajemmin

Muutosvoimaa Ylä-Pirkanmaan yrittäjille -hanke oli vastaus alueen yrittäjiltä tulleeseen kysyntään. Koronapandemian myötä opittiin, että yritysten tulee varautua nopeammin ja tehokkaammin tulevaisuudessa muutoksiin.

Tähän muutosta vaativaan työhön tarvittiin suunniteltua yhteistyötä, joka johtaa konkreettisiin toimiin. Tarvittiin ohjausta yms. yritysten toimintakyvyn tehostamiseen niin työvoiman kuin omistajanvaihdosten suhteen. Tärkeää oli myös tunnistaa avautuvia mahdollisuuksia ja saada alulle uusia innovaatioita erityisesti vihreää siirtymää hyödyntäen.

Hankealueen muodostivat Juupajoki, Mänttä-Vilppula, Ruovesi ja Virrat. Alueen koko oli riittävän suuri, jotta se mahdollistaa laajemman yhteistyön. Toisaalta alue oli riittävän pieni, että kontaktointi oli mahdollista pitää alueella konkreettisena ja tuloksellisena. Hankkeen pääkohderyhmä olivat yrittäjät ja mukana yhteistyössä olivat tiiviisti kuntien elinkeinotoimijat ja yrittäjäyhdistykset.

Hankkeessa järjestettiin yrittäjien tarpeista noussutta työpajatoimintaa/etävalmennuksia, tapahtumia, neuvontaa ja opintomatkoja. Toimenpiteissä syntyneet tuotokset koottiin hankkeessa toteutettavalle Yrittäjä-tori – sivustolle. Sivuston kautta jaetaan myös muuta Ylä-Pirkanmaan yrittäjiä kiinnostavaa tietoutta muutokseen liittyen. Verkkosivustolle tehtiin myös ”Yrittäjäkimppa”, jonka avulla luodaan uusia kumppanuuksia alueen yrittäjien välille. Sivusto on avoin ja kaikkien hyödynnettävissä.

Hankkeen kustannuksista 80 % rahoitettiin REACT-EU-välineen määrärahoista osana unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia (erityistavoite: Yritysten ja yrittäjien nopean muutoskyvykkyyden lisääminen). Lopun 20 % rahoitusosuuden kattoivat Juupajoen kunta, MW-Kehitys Oy, Ruoveden kunta ja Virtain kaupunki sekä Juupajoen Yrittäjät ry, Mäntän ja Vilppulan Yrittäjät ry, Ruoveden Yrittäjät ry, Virtain Yrittäjät ry ja maaseudun kehittämisyhdistys PoKo ry. Hankkeen kokonaiskustannusarvio oli 78 542 € ja toteutusaika on 3.1.2022 – 30.6.2023.